Sunday, January 23, 2011

MESYUARAT PANITIA BIDANG GKMP

Mesyuarat Pendidikan Sejarah dan Pendidikan Islam Bil 1/2011
Tarikh : 13 Januari 2011
Agenda :
1. Ucapan Pengerusi
2. Membentang dan mengesahkan minit
3. Perkara berbangkit
4. Pengurusan kewangan (PCG)
5. Perancangan Strategik
6. Takwim peperiksaan dan penyediaan soalan
7. Ict dalam P& P. ISIS, dan Q-Net
8. Post Mortem PMR
9. Hal-hal lain

Mesyuarat Panitia PJK Bil 1/2011
Tarikh: 18 Januari 2011
Agenda:
1. Ucapan Pengerusi
2. Membentang dan mengesahkan minit
3. Perkara berbangkit
4. Pengurusan kewangan (PCG)
5. Perancangan Strategik
6. Takwim peperiksaan dan penyediaan soalan
7. Ict dalam P& P. ISIS, dan Q-Net
8. Post Mortem PMR
9. Hal-hal lain

Mesyuarat Panitia Sivik dan Kewarganegaraan Bil 1/2011
Tarikh : 20 Januari 2011
Agenda:
1. Ucapan Pengerusi
2. Membentang dan mengesahkan minit
3. Perkara berbangkit
4. Pengurusan kewangan (PCG)
5. Perancangan Strategik
6. Takwim peperiksaan dan penyediaan soalan
7. Ict dalam P& P. ISIS, dan Q-Net
8. Post Mortem PMR
9. Hal-hal lain

Mesyaurat Panitia Pendidikan Seni dan Muzik Bil 1/2011
Tarikh :
Agenda:
1. Ucapan Pengerusi
2. Membentang dan mengesahkan minit
3. Perkara berbangkit
4. Pengurusan kewangan (PCG)
5. Perancangan Strategik
6. Takwim peperiksaan dan penyediaan soalan
7. Ict dalam P& P. ISIS, dan Q-Net
8. Post Mortem PMR
9. Hal-hal lain

Saturday, January 23, 2010

MESYUARAT MP KEMANUSIAAN

Mesuayst Panitia Sejarah Bil 1/2010
Tarikh: 13 Januari 2010
Masa : 01.00 petang
Tempat : Bilik S/u peperiksaan

Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam Bil 1/2010
Tarikh : 12 Januari 2010
Masa : 2.00 petang
Tempat : Bilik Tayang

Mesyuarat Panitia PSV Bil 1/2010

Mesyuarat Panitia PJK Bil 1/2010

Mesyuarat Panitia Geografi Bil 1/2010

Mesyuarat Panitia Sivik Bil 1/2010

CARTA ORGANISASI BIDANG KEMANUSIAAN SBPIS